Wat is holistisch?

Holos is het Griekse woord voor geheel.

Als holistisch massagetherapeut ga ik uit van de wisselwerking tussen lichaam en geest die samen een geheel vormen. Er zijn verschillende aspecten die bijdragen hoe het werkelijk met je gaat: Je lichaam, je gevoelens, je gedachtepatronen, je beleving tussen jou en je omgeving en de betekenis die je aan je leven geeft. Deze vormen tezamen een geheel en beïnvloeden elkaar.

Het lichaam drukt vaak uit hoe het met je gaat. Tijdens een massage wordt dus niet alleen het lichaam, maar ook andere aspecten van de mens aangeraakt. Ik geef aandacht aan eventuele emoties en gedachten die daarbij vrijkomen.